Kancelaria Radców Prawnych Zawisza

1. Radca prawny Teresa Zawisza (Kt -1149)

2. Radca prawny Adam Zawisza (Kt - 3430)

Kancelaria działa na podstawie ustawy z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 123,poz. 1059 ze zm.), w ramach której pomoc prawna świadczona jest klientom ze szczególną starannością wynikającą z wiedzy prawniczej i zasad etyki zawodu radcy prawnego.

Radca prawny wykonując zawód, jest objęty tajemnicą zawodową w granicach określonych wspomnianą wyżej ustawą, a za swoje działania podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej przed swoją korporacją zawodową - Krajową Radą Radców Prawnych, której organem na terenie województwa Śląskiego jest Okręgowa Izba Radców Prawnych z siedzibą w Katowicach oraz odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu i od których ubezpieczony jest stosowną polisą OC.

Prowadzący Kancelarie posiadają pełne uprawnienia do wykonywania zawodu radców prawnych oraz wiedzę i doświadczenie zawodowe, które stanowią doskonałe uzupełnienie szerokiego zakresu świadczonych przez ich kancelarie usług prawnych.

 

Kancelaria Zawisza